Terapia psychologiczna

TERAPIA DLA DOROSŁYCH

  Indywidualna psychoterapia oraz terapia grupowa:

 • w dziedzinie uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny, hazardu, Internetu, innych

 • współuzależnienia

 • dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

 • w przypadku anoreksji, bulimii, otyłości

 • dla osób doświadczających lęków

 • dla osób pozostających w kryzysach sytuacyjnych, depresji

 • mających trudności w radzeniu sobie z emocjami

 • przeżywających ból po stracie osoby bliskiej

 • innych

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 Terapia psychologiczna, rozmowy wspierające, terapia grupowa, socjoterapia:

 • w przypadku ogólnych trudności szkolnych

 • zaburzeń zachowania

 • w sytuacji fobii szkolnej, niskiego poczucia własnej wartości, trudności adaptacyjnych

 • po próbach samobójczych

 • w przypadkach anoreksji, bulimii, otyłości

 • innych problemów emocjonalnych

Terapia logopedyczna:

 • w przypadku wad wymowy

 • zaburzeń w rozwoju mowy

 Indywidualna oraz grupowa terapia pedagogiczna:

 • w przypadku trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

 • w przypadku ogólnych trudności w nauce

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań