Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów

Jesteśmy grupą profesjonalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji oraz diagnozie.

Swoją wiedzą, otwartością na zmiany i drugiego człowieka, ciągłym  doskonaleniem się oraz wglądem w siebie pragniemy zainspirować inne osoby.  

Od prawie dwudziestu lat jesteśmy skupieni wokół Polskiego Towarzystwa Psychoedukacji, którego jesteśmy założycielami i w ramach którego daliśmy się poznać w środowisku Trójmiejskim jako osoby godne zaufania i specjaliści w swojej dziedzinie.

Nasz zespół to: terapeuci, trenerzy, psycholodzy, pedagodzy oraz logopeda

Współpracujemy z lekarzem psychiatrą i prawnikiem.

Udzielamy specjalistycznej pomocy terapeutycznej, psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Prowadzimy warsztaty szkoleniowe dla dorosłych i młodzieży.  W naszej działalności kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój człowieka w aspekcie psychicznym, fizycznym i duchowym.

Nasze propozycje kierujemy do osób prywatnych doświadczających kryzysów emocjonalnych, uzależnionych i współuzależnionych oraz  zainteresowanych swoim rozwojem.  Realizujemy projekty  m.in. dla instytucji takich jak: szkoły, ośrodki zdrowia, urzędy miast i gmin, ośrodki pomocy społecznej, stowarzyszenia.

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań