Diagnoza psychologiczna

DIAGNOZA DOROSŁYCH

Przeprowadzamy badania psychologiczne pod kątem:

 • osobowości

 • poziomu inteligencji

 • zainteresowań i zdolności

 • predyspozycji zawodowych

 

 

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przeprowadzamy badania psychologiczno-pedagogiczne:

 • w przypadku specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu

 • z uwagi na ogólne trudności w uczeniu się

 • z powodu problemów emocjonalnych

 • pod kątem zainteresowań i predyspozycji zawodowych 

Przeprowadzamy badania logopedyczne:

 • w przypadku ogólnych trudności w mówieniu

 • wad wymowy

 • tzw. wczesną profilaktykę logopedyczną od urodzenia do 3. roku życia

 

 

 

 

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań