Psychoedukacja

DLA DOROSŁYCH:

 • grupy wsparcia dla osób doświadczających kryzysów zawodowych, sytuacyjnych

 • grupy edukacyjno-rozwojowe dla kobiet, mężczyzn

 • warsztaty tematyczne np. asertywność,  rozwiązywanie konfliktów

 • „Szkoła dla rodziców” - trening umiejętności rodzicielskich 

 • ,,Mamo, tato pomóżcie mi ładnie mówić" - wspieranie rozwoju mowy dziecka

 • treningi interpersonalne

 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 Warsztaty psychoedukacyjne:

 • profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych środków odurzających

 • integracja i współpraca w zespole (także zajęcia w terenie)

 • zapobieganie zachowaniom agresywnym

 • rozwiązywanie konfliktów

 • radzenie sobie ze stresem

 • autoprezentacja

 • wybór drogi kształcenia

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań