Wyzwania w pracy nauczyciela

Zdrowy proces wychowawczy wymaga zachowania równowagi między pobłażliwością a ustalaniem granic. Nauczyciele (podobnie jak rodzice - zobacz też --> Szkoła skutecznego Rodzica), choć intencje często mają dobre, nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę i narzędzia, by pomóc własnym uczniom i sobie. W związku z tym zachęcamy do korzystania z fachowej pomocy w doskonaleniu umiejętności wychowawczych, co niewątpliwie pomaga minimalizować zagrożenie wypaleniem zawodowym (zespół okoliczności prowadzących do syndromu wypalenia zawodowego analizuje Magda Burzańska w swojej książce Wielki Zawód, wydanej w formie e-booka na stronie wydawnictwa Nowy Świat - wyszukiwanie poprzez Google przez wpisanie nazwiska i tytułu).  

Proponujemy cykliczne spotkania dla nauczycieli w formie warsztatów - to bardzo skuteczna metoda rozwoju umiejętności.

Celem Programu jest zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych niezbędnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych w klasie szkolnej.

Program obejmuje 7 poniższych tematów po 3 godz. dydaktyczne.

1. Zawód nauczyciela. Charakterystyka osobowa efektywnego nauczyciela. Trudności emocjonalne początkujących nauczycieli. Dlaczego warto się rozwijać - idea uczenia się przez całe życie.

2. Autoprezentacja - budowanie wizerunku. Mowa ciała, postawy i gesty prezentacyjne. Praca z głosem. Nawiązywanie kontaktu z grupą. Skupianie uwagi i angażowanie uczniów.

3. Określenie stylu komunikacji. Podstawowe zasady skutecznej komunikacji. Narzędzia komunikacyjne: techniki aktywnego słuchania, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Rozpoznawanie uczuć i potrzeb u siebie i innych.

4. Budowanie kontaktu z klasą szkolną i poszczególnymi uczniami. Przegląd technik i narzędzi: integrujących grupę, ułatwiających porozumiewanie się i współdziałanie, budujących poczucie bezpieczeństwa w grupie, wspomagających otwartą dyskusę w grupie, motywujących uczniów do działania/współpracy.

5. Fazy procesu grupowego. Normy i zasady grupowe. Wpisywanie ucznia w role i uwalnianie od grania ról w szkole. Budowanie realnego poczucia własnej wartości ucznia - jak chwalić/czy karać.

6. Wyzwania w pracy nauczyciela - trudne sytuacje i trudni klienci (uczniowie, rodzice) oraz współpracownicy. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach na lekcjach. Umiejętność stawiania granic - modyfikowanie niepożądanych zachowań ucznia. Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.

7. Nauczyciel jako przedstawiciel władzy. Ochrona praw ucznia. ograniczony charakter praw i wolności człowieka (także ucznia).

Grupy prowadzą trenerki z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Możliwe terminy wakacyjne, weekendowe lub raz w tygodniu/miesiącu po południu w ciągu roku szkolnego.

Po zakończeniu uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat.

Kontakt: Bożena Janta, tel. 535 05 33 05

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań